8 maart 2016 Haarlem

Vrouwen in Partij vd Arbeid (VIP) Haarlem/Zaandam en  Bureau Discriminatiezaken organiseren een bijeenkomst in Restaurant PIPPA’s.

Krachtige vrouwen, kansen en belemmeringen

“Wij willen een grote diversiteit aan vrouwen samenbrengen vanuit verschillende religies, culturele achtergronden (moslimvrouwen, christelijke vrouwen, seculiere vrouwen, humanisten etc) en relationele voorkeuren.”

na een inspirerende inleiding door Dhomenica Ghidei zullen verschillende vrouwen aan het woord komen en is er gelegenheid voor dicussie, netwerken en gezelligheid.

Vanaf oktober 2012 is Domenica Ghidei lid van het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast vervult ze diverse bestuurs- en adviesfuncties over vluchtelingen- en migratievraagstukken. Zij schreef een boek over de asielprocedure in Nederland: “Door het oog van de naald” en kreeg daarvoor de mensenrechtenprijs van het Clara Wichmann instituut. Domenica vluchtte op 17-jarige leeftijd zonder ouders uit Eritrea naar Nederland en is zelf een succesverhaal!

Locatie en tijd:
Restaurant PIPPA’S, Stationsplein 64, Haarlem
Inloop 16.45 uur
Het duurt tot circa 20.00 uur

Kosten
Alleen lezing (incl. koffie of thee) en discussie 3 euro (van 17.00 u tot circa 18.45 u)
Lezing plus eten (plus 2 drankjes) 10 euro

Aanmelden
Van te voren aanmelden is nodig.
Aanmelden bij pvdavrouwenhaarlem@gmail.com